پایان نامه سطح 3 حوزه علمیه خراسان با عنوان « بررسی دیدگاه ابن تیمیه نسبت به جایگاه علمی و معنوی حضرت رضا (ع)»، در مرکز تخصصی مذاهب اسلامی، دفاع شد.
نويسنده :  مرتضی میرزایی
نام دانشگاه :  حوزه علمیه خراسان
جلسه دفاع پایان نامه سطح سه حجت الاسلام مرتضی میرزایی با عنوان « بررسی دیدگاه ابن تیمیه نسبت به جایگاه علمی و معنوی حضرت رضا(ع)»،توسط حجج اسلام والمسلمین فرمانیان و سجادی زاده در مقام اساتید داور، برگزار شد.
تدوینگر این پایان نامه با بیان اینکه امروزه در جهان اسلام شیعه امامیه از يک سو با عموم مسلمانان و از سوي ديگر با غده سرطاني همچون وهابیت مواجه است که سعي در از بین بردن اعتقادات عموم مسلمانان اعم از شیعه و سني دارد، گفت: ابن تیمیه از آن جهت که مؤسس وهابیت در جريان‌هاي سلفي می باشد، بررسي ديدگاه وي در امور مختلف حائز اهمیت و براي پرداختن به نقد اين تفكر بي شک، آگاهي از مباني وي و رويكردهاي او در موضوعات مختلف ضروري است.
وی با اشاره به اینکه بررسي جايگاه حضرت رضا(ع) به لحاظ موقعیت زماني و مكاني و وقايعي که در زمان ايشان محقق شد، در میان عامه و خاصه و استفاده از آن براي تعامل بیشتر مسلمانان با يكديگر بسیار مهم مي باشد؛ افزود: ابن تیمیه حرانی که نقش بسزایی در طرح موضوعات چالش برانگیز علیه عقاید شیعی و ترویج آنها دارد، در کتاب «منهاج السنه» که در پاسخ به «منهاج الکرامه» علامه حلی به نگارش درآورده با طرح شبهاتی، تقریبا به تمامی ادعاهای شیعیان و عقائد و ادله آنها اشکال وارد کرده است.
حجت الاسلام مرتضی میرزایی ادامه داد: بزرگان اهل تسنن در برابر علم و معنویت امام رضا(ع) اقرار می‌کردند؛ اما با این حال ابن تیمیه این مطلب انکار ناپذیر را در قالب سه بخش « اشکال به مقام علمی حضرت رضا(ع)، اینکه دیگران اعلم از ایشانند و نقد به مقام معنوی آن حضرت» مورد اشکال قرار داده است و نیز ادعا کرده که ریشة تمام کلمات علامه حلی(ره) غلوّ و تجاهل است.
وی با بیان اینکه عدم پاسخگویی به اشکالات ابن تیمیه نسبت به موقعیت علمی امام رضا(ع)، با توجه به امکانات تبلیغی وهابیت و زمینه های ترویج عقائد انحرافی که در اختیار دارند، خطر دور کردن مردم از معارف حقیقی دین و حجت‌های راستین الهی بیش از پیش احساس می‌شود، ابراز کرد: تثبیت و تبیین جایگاه امام رضا(ع) در میان توده مردم به عنوان کسی که جلوه ای دیگر از اسلامی حقیقی را به مردم نشان داد، و همچنین بررسی نحوه تعامل جامعه اهل سنت آن زمان و بعد از آن با ایشان، کمک می‌کند اسلام شیعی به جامعه غیر شیعه اطلاع رسانی شود؛ بر همین اساس جلوگیری از نشر عقائد و آراء باطل ابن تیمیه و نشان دادن چهره خصمانه او نسبت به اهل بیت(ع) در برابر دیدگاه حق جویان امری بسیار ضروری به نظر می آید.
طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان در پایان با اشاره به اینکه در این پایان نامه به بررسی دیدگاه ابن تیمیه نسبت به موقعیت علمی و معنوی امام رضا(ع) پرداخته شده است، گفت: ضروری به نظر می رسد که اشكالات و نقدهاي وي نسبت به حضرت رضا(ع) کاملاً بررسي شود و با پاسخ به آنها از ساحت علمي و معنوي اين امام همام دفاع کرده باشیم و در نتیجه با استفاده از اين شخصیت بي نظیر، تعامل بسیار مفید و سازنده اي را با جهان اسلام برقرار سازيم.
گفتنی است، تدوینگر این پایان نامه از هدایت و راهنمایی حجت الاسلام سید محسن حسینی فقیه در مقام استاد راهنما و ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ محسن أفضل آبادی در مقام استاد مشاور، بهره برده است
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن