تاریخ ثبت  1399/04/08
تعداد بازدید  96
زیدیه در یمن از جمله فرقه هایی است که از قرن نهم به بعد، اندیشمندانی در آن ظهور یافته اند که به تفکر سلفی گرایش پیدا کردند که شوکانی بعنوان یک سلفی تمام عیار با تاثیر پذیری از ابن تیمیه، و با استناد و استشهاد به بعضی از کتاب های او مانند» الرسالة السنیة، اقتضاء صراط المستقیم، الاقناع، اغاثة اللهفان و... به تالیف و تفسیر و تفصیل در موضوعاتی همچون توحید، عبادت، توسل، استغاثه، زیارت قبور و ... پرداخته و تفسیری نادرست از این موضوعات ارائه داده است. شوکانی با تعریف عبادت به نهایت خضوع و ذلت و کمال محبت و خضوع و ترس، بسیاری از اعمال مسلمانان را شرک آلود می پندارد، در حالی که بسیاری از علما اهل سنت و تمامی شیعیان در تعریف عبادت با تکیه بر معنای لغوی و در نظر گرفتن بعضی مصادیق مانند سجده ملائکه بر حضرت آدم، به همراه اعتقاد به الوهیت معبود، اندیشه مشرکانه بودن بسیاری از اعمال مسلمانان را اندیشه ای باطل می دانند. وی هر چند توسل به پیامبر (صلی الله علیه وآله) در حیات و مماتش را می پذیرد، اما کارهای «قبوریین» را شرک دانسته و توحید این افراد را خالص نمی داند. در حالی که حضور افراد بر سر قبور به جهت منزلتی است که صاحبان قبور دارند. شوکانی بناء بر قبور را حرام و بدعت می داند، در حالی که روایات مورد استناد وی از نظر سند ودلالت دارای اشکال می باشد. وی نذر و قربانی بر اولیای الهی را نوعی عبادت می داند و شبیه کار مشرکان می داند این درحالی است که تفاوت اساسی بین اعمال موحدان و بت پرستان وجود دارد. در طواف دور قبر هم اگر شخصی قبری را تعظیم کند، به جهت صاحب آن قبر است که دارای شأن و منزلت می باشد.
نويسنده :  سید حمید حسینی
نام دانشگاه :  حوزه علمیه
استاد راهنما :  حجة الإسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان
استاد مشاور :  حضرت آیة الله نجًم الدین طبسی
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن