تاریخ ثبت  1392/01/26
تعداد بازدید  926

کتاب ابن تیمیه فی صورته الحقیقه توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به رشته تحریر در آمده است.

ابن تیمیه به دنبال این بود که عقائد جدید خود را که بر گرفته از فقه حنبلی است در باب زیارت قبور و توسل به نبی و همچنین تجسیم  که مخالف با علمای هم عصر خودش بود را بر مردم زمان خودش تحمیل کند.

نویسنده در این کتاب در صدد توضیح و بررسی نظرات شاذ ابن تیمیه برآمده و کتاب خود را به چند بخش تقسیم کرده است.

 بخش های ابتدایی در رابطه با توسل و زیارت قبر نبی و همچنین جواز لعن معاویه یا عدم جواز او را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.  بخش های بعدی نظرات ابن تیمیه در رابطه با تجسیم و صفات خداوند و اهل بیت را بیان می کند. در بخش انتهایی نظرات ابن تیمیه در رابطه با علمای اسلام و همچنین اقوال علما در رابطه با ابن تیمیه را بیان می کند.

نویسنده پس از بررسی نظرات ابن تیمیه به افکار انحرافی فرقه وهابیت دست پیدا می کند و وهابیت را فرقه ای بدعت گذار و ضاله معرفی می کند و کلام خود را با این آیه به پایان می رساند. منافقان با تظاهر به ايمان همچون مكاران، به خدعه و نيرنگ متوسل شده بودند، با اين كه كافر بودند و به خدا ايمان نداشتند خدا هم به سان مكاران با آنان رفتار كرد.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  جیبی
ناشر :  مرکز الغدیر (مركز الغدير للدراسات الاسلاميه)
سال انتشار :  0
زبان کتاب :  1
نوبت چاپ :  1415 قمری
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن