تاریخ ثبت  1392/03/28
تعداد بازدید  2004

کتاب الدررالسنیه  توسط سید احمد بن السید زینی دحلان به رشته تحریر در آمده است .

این کتاب موضوع  جواز توسل به نبی مکرم (ص)  پرداخته که در پی آن مباحثی چون جایگاه برزخی شهدا و در صدر آن پیامبر اکرم پرداخته شده است ونیز بحث جواز توسل وشفاعت  مورد بررسی قرار گرفته است .

نویسنده  در ابتدای کتاب خویش جواز زیارت قبر رسول اکرم (ص) را از چهار منبع یعنی  کتاب ، سنت  واجماع وقیاس اثبات نموده است  وبرای هرکدام نمونه ای ذکر نموده است .در بخش اول به آیه (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) استدلال نموده وبیان داشته زیارت نبی دارای فواید عظیمی میباشد واینها مخصوص زمان حیات نبی(ص) نیست سپس با آوردن کلام بزرپان اهل سنت زیارت قبر رسول اکرم را لازم وطبق نظر برخی با توجه به حدیث (من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی ) جفا بر پیغمبر را حرام دانسته اند در ادامه مولف به نفی شرک وبلکه راجح بودن  مرقد رسول اکرم (ص ) ونیز بررسی حدیث شد الرحال پرداخته است .در بخش دیگر  بحث توسل وصحت آن شروع میشود وابتدا حدیثی مبنی بر دعای پیغمبر وتوسل ایشان ذکر شده است .ودر ادامه کلام محدثین و.. در این زمینه آورده شده است در ادامه به فعل برخی از صحابی همچون بلال بن حرث وعمر بن خطاب  در استسقاء اشاره شده است همچنین به بیان ایه ( ابتغو الیه الوسیله ) اشاره شده وتصریح واثیات شده مصداق اتم وسیله پیامبر اکرم (ص) میباشد در ادامه به انتقال اموات وشهدا  از این دنیا به عالم برزخ اشاره میشود ودر ادامه شرک دانستن توسل را قبیح میداند وبا توضییح آن به خوبی روشن میسازد که توسل به این معنا نیست که موثری غیر خدارا بجوییم بلکه ایشان وسیله است.در بخش دیگر  به مستحبات در زیارت نبی می پردازد ودر ادامه بحث التبرک به آثار صالحین  میآورد ودر توضیح آن به تبرک جستن صحابی به آب وضوی پیامبر اشاره میکند ولذا آن را امری جایز میداند در بخش پایانی  ولادت محمد بن عبدالوهاب اشاره میکند وضمن گریز به زندگانی او بدعتهایی را که در دین گذاشته نقل ونقد می نماید

 

 

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  رقعی
ناشر :  انتشارات مکتبة الأحباب(108)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  دمشق
زبان کتاب :  1
نوبت چاپ :  1424 قمری
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن