کتاب دراسات في منهاج السّنة لمعرفة إبن تيميّة عقيده وعلما وعداله بقلم السيد علي الحسيني الميلاني به رشته تحریر درآمده است.

إبن تیمیّة يكى از پيروان أهل حديث و مروّج مذهب حنابله است. مبانى فكرى او را در چهار قسم مى‏ توان خلاصه نمود. حمل صفات خبرى بر معانى لغوى‏، تنزیل از مقامات نبیّ أکرم اسلام (ص)، إنكار فضائل اهل البيت (ع)، مخالفت با مذاهب أربعه اهل سنت‏. او را رهبر فکری وهابیّون و سلفیّون می دانند. او بدعتهای زیادی را در دین ایجاد نمود و با بسیاری از مصادیق الهی به مخالفت بر می خواست. او به جوابیّه ها و ردّیاتی بر کتاب منهاج الکرامة علّامه حلّی (ره) که یکی از علمای معظم شیعه می باشد، آورده است. اثر حاضر نقدی جدالی بر نظرات إبن تیمیّة است که در جواب بر کتاب منهاج الکرامة علّامه حلّی (ره) تألیف کرده به همین جهت تا حدّی به معرفی علّامه حلّی (ره) و کتاب منهاج الکرامة او نیز پرداخته است. هر چند مؤلف اثر حاضر، این دراسات را در حقیقت قضاوت میان دو منهاج نامیده اما در حقیقت جوابیّه ای جدلی بر مجادلات افراطی و متعصبانه إبن تیمیّة است. ایشان در دو مدخل، ابتدا کتاب علّامه حلّی و کتاب منهاج الکرامة را معرفی نموده تا با معرفی إبن تیمیّة و کتاب منهاج السنة او، مطالعه کننده اثر حاضر به قضاوت میان دو عالم و دو اثرشان بپردازد. مؤلف مباحث اصلی کتاب را در ده باب تنظیم کرده که به طور کلی در زمینه تشبیه و تجسیم و صفات خبری و موضع او درباره خلافت و امامت و اهل البیت (ع) و شیعیان و دشمنان اهل البیت (ع) و شیوه جدال او و نظر عالمان اهل سنّت درباره او را بیان کرده است.

این کتاب حاوی مقدمه و ده باب می باشد. در مقدمه این كتاب ابتدا شخصيّت علّامه حلّي (ره)، اساتيد وي و كتاب منهاج الكرامة او معرفي شده و سپس در ده باب به نقد آراء إبن تيميّة و تبيين تناقضات گفتاري وي پرداخته شده است. فصول این اثر عبارتند از: نظرات إبن تيميّة، تجسيم و تشبيه، صفات خدا، امامت و خلافت، شخصيّت حضرت زهرا (س)، أهل البيت (ع)، تشيّع، و ... . در انتهاء نظرات علماي اهل سنّت، چون صفي الدين هندي، أبو حيّان أندلسي، إبن حجر عسقلاني، تاج الدّين سبكي، و ديگران درباره شخصيّت علمي إبن تيميّة آمده است.

مؤلف بعد از بررسی و ذکر عبارات إبن تیمیّة در منهاج السّنة به این نتیجه رسیده که إبن تیمیّة با کینه توزی نسبت به شیعه به ردّ بر کتاب منهاج الکرامة علّامه حلّی (ره) پرداخته و در این راه عقائد خود را که در کتبش پراکنده است در یک کتاب مفصّل جمع کرده و به خاطر أخلاق خاص خود، حق را کتمان و باطل را حق جلوه داده است. این کتاب مورد توجه اهل سنّت قرار گرفته و بسیاری از سخنان خلاف واقع إبن تیمیّة پذیرفته شده است. بنابراین در یک مقایسه بین دو منهاج و بررسی ادعاهای إبن تیمیّة و نقد آنها می توان به آسانی بی پایه بودن بسیاری از این ادعاها و شدّت تعصب و کینه توزی إبن تیمیّة نسبت به شیعه را نشان داد.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  وزیری
ناشر :  نشر المؤلف
سال انتشار :  0
زبان کتاب :  1
نوبت چاپ :  1419 قمری
تعداد جلد2 :  1
نویسنده :  سید علی حسینی میلانیحضرت استاد در ماه مبارک رمضان سال هجرى قمرى د
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن