تاریخ ثبت  1392/06/20
تعداد بازدید  1253

کتاب ابن تیمیه حیاته و عقائده توسط صائب عبدالحمید به رشته تحریر در آمده است.

مراجع و  بزرگان  اهل سنت ،ابن تیمیه را به عنوان فردی بدعت گذار نامیده اند و همواره او را تکفیر کرده اند.ابن تیمیه یکی از فقهای مذهب حنبلی به شمار می رفت و چون آرایی بر خلاف عقاید عموم مسلمین اظهار می نموده همواره با مخالفت علما و اندیشوران مواجه می شده است. نویسنده این کتاب در صدد نقد عقائد کلامی ابن تیمیه و همچنین بررسی فتاوا مراجع درباره وی است.

این کتاب شامل چهار بخش است. بخش اول به علم و زادگاه ابن تیمیه پرداخته شده است. بخش دوم به مبانی اعتقادی ابن تیمیه اشاره شده است. بخش سوم مطالبی در رابطه با شیعه بیان می کند. و بخش پایانی به عقیده ابن تیمیه در باب اهل بیت اختصاص یافته است.

نویسنده در این کتاب به بررسی شخصیت ابن تیمیه مبتکر و بنیانگذار نظری فرقه ضاله وهابیت که خود را سلفی می نامند پرداخته است.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  وزیری
ناشر :  مرکز الغدیر (37)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  بیروت
زبان کتاب :  1
نوبت چاپ :  1423 قمری
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن