تاریخ ثبت  1392/06/31
تعداد بازدید  784

کتاب الصحابة توسط سید علی حسینی میلانی به رشته تحریر در آمده است.

خلافی در این موضوع نیست که اصحاب پیامبر (ص) نقش مهمی در تقدم و پیشرفت اسلام داشته و در راه دین وضوح و روشنایی آن تلاش نموده و این شریعت مبین را درجایگاهها و مواضع جنگی و غزوات و غیر آن از مخاطر آنچنانی که مواجه با دین و شخص پیامبر (ص) شده یاری نموده اند. همچنین خلافی در این مطلب نیست که بسیاری از تعالیم این دین و احکام این شریعت که به سائر مسلمین رسیده است بواسطه این اصحاب بوده است. اما مطلب و کلام از این قرار است که آیا احترام به تک تک آنان باید گذاشت و مدعی عدالت تک تک آنان شد؟ بگونه ای که صحابی فوق قواعد جرح و تعدیل بوده و بعضی از آنان مرتکب فجایع و جرائم بزرگی شده اند. مؤلف اثر حاضر درصدد برآمده تا به تبیین این موضوع بپردازد. لذا به تقسیم صحابه به دو قسم پرداخته که قسمی قابل احترامند چون در رکاب پیامبر و نصرت و یاری ایشان در بعضی غزوات به شهادت نائل آمدند و در راه دین سعی و تلاش نموده و عده کمی هم بعد از رحلت پیامبر (ص) به عهد خود وفا نموده و طریق حقیقت را پی نمودند. و قسمی هم بعد از رحلت پیامبر (ص) بقی شده و به سرکشی پرداخته و به وصیت پیامبر (ص) عمل نکردند و راه نفاق و تزویر را پیش گرفتند که اینان قابل احترام نیستند. مؤلف به تبیین عدالت صحابه پرداخته است.     

این کتاب حاوی مقدمه، تمهید و هفت مبحث می باشد. مباحث عبارتند از: تعریف صحابی، اقوال در عدالت صحابه، قول به عدالت جمیع صحابه، ادعای اجماع بر عدالت جمیع صحابه، استدلال به قرآن و سنت نبوی بر عدالت جمیع صحابه، مناقشه و مناظره استدلال، رأی و نظر حق در مسأله عدالت  صحابه،

مؤلف پس از بررسی در موضوع صحابه پیامبر (ص) به این نتیجه رسیده که جمیع صحابه قابل تکریم و تعظیم نبوده چون اموراتی از بعضی آنان صادر گردیده که عدالت آنان را از بین برده و شخصیتهایی منافق و متزوری از آنان ساخته است.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  دیگر
ناشر :  مرکز الابحاث العقائد انشارات (45)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  ایران - قم
زبان کتاب :  1
نوبت چاپ :  1421 قمری
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن