تاریخ ثبت  1392/07/02
تعداد بازدید  954

کتاب خدای مجسم وهابیان توسط علی اصغر رضوانی به رشته تحریر درآمده است

در تاریخ پرتحول اندیشه اسلامی فرقه هاو مذاهب گوناگون و با انگیزه های مختلفی ظهور نموده است، اما دراین میان، فرقه وهابیت را سیر و سر دیگری است؛ این فرقه باآنکه از اندیشه استواری درمیان صاحب نظران اسلامی برخوردار نیست، بر آن است تا اندیشه های نااستوار ومتحجرانه خویش را به سایر مسلمانان تحمیل نموده و خودرا تنها میدان دار اندیشه و تفکر اسلامی بقبولاند؛ نویسنده درصدد شناخت راز و رمزها و سیر تحول و اندیشه های فرقه وهابیت از جمله مسأله تجسیم خداوند می باشد

این کتاب دارای دیباچه، پیشگفتار و هفت دوره می باشد، دوره اول:عصر یهود، دوره دوم :عصر صحابه، دوره سوم:از زمان تابعین تا احمد بن حنبل، دوره چهارم: از عصر احمد بن حنبل تا ابن تیمیه، دوره پنجم: از عصر ابن تیمیه تا محمد بن عبدالوهاب، دوره ششم :عصر محمدبن عبدالوهاب، دوره هقتم:عصر وهابیان معاصر. وهمچنین مباحثی در زمینه  تجسیم از منظراسلامی، اتهام به بزرگان شیعه در قول به تجسیم، دیدگاه علمای اهل سنت درباره تجسیم، نفوذ اسرائیلیات در منابع حدیثی، ممنوعیت نگارش حدیث، تأثیر افکار کعب الاحبار می باشد

نویسنده در پایان به این نتیجه می رسدکه قول به جسم بودن خداوند اعتقاد اهل حدیث وحشویه و وهابیان می باشدو دیگر علمای اسلامی برعدم جسمانیت خداوند متعال اتفاق داشته و بر آن ادله ای از عقل و قرآن و حدیث آورده اند

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  رقعی
ناشر :  نشر مشعر(427)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  بهار 1390
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن