تاریخ ثبت  1392/07/02
تعداد بازدید  806

کتاب زیارت پیامبر و اولیاء توسط علی اصغر رضوانی به رشته تحریر در آمده است.

یکی از موارد اختلاف بین وهابیان و سایر مسلمانان جواز و عدم جواز زیارت قبر پیامبر(ص) و اولیای الهی است. در حالی که مسلمانان در طول تاریخ اسلام به جواز  و بلکه استحباب زیارت قبور پیامبر اکرم(ص) و اولیای الهی و به تبع آن سفر برای زیارت اجماع داشته اند. اما در قرن هشتم ابن تیمیه اولین کسی بود که از این مسئله جلوگیری کرده و به حرمت آن فتوا داد و در قرن دوازدهم محمد بن عبد الوهاب به ترویج مجدد فتاوای ابن تیمیه روی آورد  و حتی بر بدعت بودن آن فتوا داده اند. نویسنده درصدد بیان مورد جواز و عدم جواز زیارت از کتاب و سنت می باشد.

این کتاب شاملِ دیباچه, پیشگفتار, زیارت قبر پیامبر(ص), فتاوای وهابیان, زیارت قبر رسول اکرم و امام حسین در کلام اهل بیت, فضیلت زیارت قبر امام حسین, زیارت قبور اولیا, علمای اهل سنت و زیارت قبور اهل بیت, زیارت قبر پیامبر در سیره صحابه و تابعین, فتاوای بزرگان اهل سنت بر استحباب زیارت قبر رسول, اجماع بر رجحان زیارت قبر پیامبر, سیره عملی اهل سنت در زیارت قبر پیامبر, اعتراض علمای اهل سنت به ابن تیمیه به جهت منع او از زیارت, تألیفات بر رد ابن تیمیه در مسأله زیارت قبور, کتاب های مربوط به زیارت قبر پیامبر, وهابیان و تحریم شدً رحال به جهت زیارت, نقد شبهات شدً رحال, برکات زیارت قبور انبیا و اولیای الهی می باشد.

نویسنده می گوید: تاریخ اندیشه اسلامی همراه فراز و فرودها و دگرگونی ها در نظریه هاست. بر این اساس فرقه ها و مذاهب گوناگون و با انگیزه های مختلفی ظهور نموده است. اما در این میان فرقه وهابیت را سیر و سرً دیگری است. زیرا این فرقه با آنکه از اندیشه استواری در میان صاحب نظران اسلامی برخوردار نیست, بر آن است تا اندیشه های نا استوار و متحجرانه خویش را به سایر مسلمانان تحمیل نموده و خود را تنها میدان دار اندیشه و تفکر اسلامی بقبولاند. از این رو شناخت راز و رمزها و سیر تحول و اندیشه های این فرقه کاری است بایسته تحقیق تا زوایای پیدا و پنهان این تفکر شناخته شود.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  وزیری
ناشر :  نشر مشعر(427)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  بهار 1390
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن