تاریخ ثبت  1392/07/02
تعداد بازدید  1226

کتاب سلفی گری در بوته نقد توسط علی اصغر رضوانی به رشته تحریر درآمده است.

بعداز فتوحات اسلامی نظریات وعقایدگوناگونی واردمملکت اسلامی شد، عده ای به جهت نشان دادن عکس العمل شدید در برابرآنها طرح رجوع به عقاید وسنت های پیشینیان را مطرح کردند تا با این گونه افکار مقابله کنندکه سردمداراین روش احمدبن حنبل است، و بعد از او ابن تیمیه این روش را ادامه دادتا اینکه نوبت به محمد بن عبدالوهاب رسید.نویسنده درصدد نقدوبررسی برداشت وعملکرد این گروه می باشد که روش وسلوک سلف صالح را در پیش گرفته اند

این کتاب شامل دیباچه ومباحثی در زمینه سلفی گری شامل مفهوم لغوی و اصطلاحی سلف، دو نوع برداشت از سلفیت، مبنای اصلی سلفی ها، مذهب نبودن سلفیت، روش فکری نبودن سلفیت، عدم جواز حکم به حرمت به جهت ترک سلف، نظریه حجیت سنت صحابه، اقوال در سنت صحابه، نمونه ای از اجتهاد در مقابل نص، صحابه و تغییر سنت ها، احادیث حوض، دلایل قرآنی و حدیثی حجیت سنت سلف و پاسخ به آن را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد

نویسنده درپایان می فرماید پیروان سلفیه در ابتدا خود را پیرو سلف صالح می دانستند ولی مدتی است که ادعا می کنند ماشخص پرست نیستیم بلکه روش خاصی در بدست آوردن عقاید و احکام خود داریم وآن پیروی بی چون و چرا از سنت عمل سلف از صحابه و تابعین و تابعین تابعین است

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  وزیری
ناشر :  نشر مشعر(427)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  بهار 1390
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن