تاریخ ثبت  1392/07/02
تعداد بازدید  920

 کتاب عقل از منظر وهابیان توسط  علی اصغر رضوانی به رشته تحریر در آمده است .

تاریخ اندیشه اسلامی دارای فراز و نشیب های فراوانی می باشد که آکنده از تحولات ودگرگونی ها بوده است. یکی ا زمسائل مهم که بین مذاهب مختلف مورد اختلاف میباشد اهمیت  ونقش عقل در احکام شرعی می باشد. نویسنده در این کتاب در صدد آنست این  موضوع را بررسی نماید

باتوجه به اهمیت موضوع،  بحث با بررسی حجیت عقل شروع می شود تا در پرتو آن برد دلیل آن نیز مشخص گردد  سپس به موارد حجیت عقل پرداخته شود .

مسئله بعدی حدود عقل در مجال عقاید است که در ادامه آن نویسنده به بیان وبررسی مسئله حسن وقبح پرداخته است و ادله قائلین و منکرین را به تفصیل ذکر نموده است .

بعد از بررسی مسئله حسن وقبح نویسنده  به میزان استفاده عقل نزد سلفی ها و تقدیم عقل بر نقل در مذهب وهابیت  پرداخته ودیدگاه های آنان را مستند به اقوال بزرگانشان بررسی نموده .

نویسنده بعد ازاین مسئله در مقام پاسخگویی به آن اعتقادات باطل به آیات قران روی آورده تا بحث دعوت به تعقل در قران را بررسی نماید ومصادیق آنها را به خوبی ذکر نماید

در بخش بعدی کتاب  مدح عقل  در احادیث فریقین بررسی شده است  وهمچنین به رویکرد وهابیت نسبت به احادیث واخبار وسنت اشاره ای شده است .

در پایان ضمن ذکر ادله وهابیان در عدم حجیت احادیث در عقاید پاسخ مکفی به آنها داده شده است .

نویسنده با بررسی دقیق موضوع  عقل در منظر وهابیت توانسته آن تحقیق جامعی را گرد آوری نماید

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  رقعی
ناشر :  نشر مشعر( تهران، خیابان آزادی – چهار راه رودکی- سازمان حج و)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  بهار 1390
تعداد جلد2 :  1
نویسنده :  علی اصغر رضوانیجناب حجة الاسلام علی اصغر رضوانی استاد مرکز تخصصی
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن