تاریخ ثبت  1392/07/02
تعداد بازدید  730

کتاب وهابیت و مسئله قبور توسط علی اصغر رضوانی به رشته تحریر در آمده است.

از جمله موضوعات مورد اختلاف مسلمانان با وهابیان ، موضوع بنا و ساختن گنبد و بارگاه بر روی قبور است. مسلمانان در طول تاریخ به این سنت عمل کرده و بر جواز و استحباب آن ، به ادله ای از کتاب و سنت ، تمسک کرده اند. ولی از زمان ابن تیمیه مخالفت با این عمل شروع شد و بناها و گنبدها از مظاهر شرک شناخته شد. نویسنده در این کتاب درصدد اثبات بناء بر قبور و همچنین نقد برخی از فتاوای علمای اهل سنت است.

این کتاب شامل مقدمه و سه بخش است. بخش اول بنای قبور و حکم تزیین و روشن کردن چراغ بر آنها را بیان می کند. بخش دوم وهابیت و فتوای علمای اهل سنت در باب زیارت قبور را بیان می کند. در بخش پایانی به نماز و دعا در کنار قبور و همچنین بوسیدن قبور انبیاء اختصاص یافته است.

نویسنده به این نتیجه می رسد که فرقه وهابیت با آنکه از اندیشه استواری در میان صاحب نظران اسلامی برخوردار نیست ، اما بر آن است تا اندیشه های نا استوار و متحجرانه خویش را به سائر مسلمانان تحمیل نموده و خود را تنها میدان دار  اندیشه و تفکر اسلامی بقبولاند.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  وزیری
ناشر :  نشر مشعر(427)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  بهار 1390
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن