تاریخ ثبت  1392/07/02
تعداد بازدید  1830

کتاب وهابیت و توجه به اولیاء، توسط علی اصغر رضوانی به رشته تحریر در آمده است.

از جمله موضوعات حرام و شرک آلود نزد وهابیان، قسم به غیر خدا و قسم و دعا به حق اولیاء و نذر و ذبح کردن برای آنها است. در این کتاب، برخی نظریه‌ های وهابیان پیرامون قسم، دعا، نذر و قربانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. کتاب حاضر، از مجموعه سلسله مباحث وهابیت ‌شناسی است. نگارنده، در این نوشتار می‌کوشد که برخی ایده‌ های وهابیون درباره قسم، دعا، نذر و قربانی را مورد مطالعه قرار داده و با استناد به آیات قرآن به اثبات ابطال آن ‌ها پرداخته و به برخی شبهات وارده از سوی این فرقه نیز پاسخ دهد.

این کتاب شامل ده فصل می باشد. برخی از فصول آن به ترتیب عبارتند از: حکم قسم به غیر خدا، نقد و بررسی موضوع جواز قسم خوردن فقط به خدا و اسماء خدا، حکم قسم دادن خدا به حق اولیاء، دعا به حق اولیا، حکم ذبح بر اولیا، حکم نسبت بنده به مخلوق، نسبت عبد به غیر خدا نزد اهل سنت، حسن ظن به مسلمانان، جواز اطلاق سید و مولی بر اولیا، لبیک در پاسخ به غیر خداوند متعال.

نویسنده پس از بررسی عقائد وهابیت در توجه به اولیا، و تحریم آنان در قسم خوردن به غیر خدا و قسم و دعا به حق اولیاء و نذر و ذبح می پردازد. و پاسخ شبهات آنان را داده و شبهات وهابیت را نقد و رد می کند.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  رقعی
ناشر :  نشر مشعر(427)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  بهار 1390
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن