تاریخ ثبت  1392/07/08
تعداد بازدید  1774

کتاب محمدبن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت توسط علی اصغر رضوانی  به رشته تحریر در آمده است.

یکی از فرقه هایی که امروزه در مقابل مبانی اسلام و اعتقادات مسلمانان قد برافراشته ، فرقه ای موسوم به « وهابیت » است این فرقه منسوب به موسس آن « محمد بن عبدالوهاب بن  سلیمان نجدی » است . اوکسی است که با ادعای احیای توحید وسلفی گری ، همان عقاید و افکارابن تیمیه را درشبه جزیره عربستان پیاده کرده و آل سعود نیز مجری افکار آنها گشت .این فرقه از قرن دوازدهم تاکنون برجای مانده .نویسنده در این مجال قصد دارد پیرامون شخصیت وعملکرد موسس این فرقه با زبانی ساده وشیوا مطالب مفیدی را برای جویندگان حقیقت بیان نماید .

کتاب با شرح حال محمدبن عبد الوهاب وبیان سیر زندگانی او آغاز شده  وسپس  وارد عملکردهای محمد بن عبدالوهاب مانند بستن پیمان با امیر عیینه و امر به هجرت به نجد و...تندروی های او اشاره شده است .

 بعد از این مطالب نویسنده به عکس العمل دیگران نسبت به افکار محمد بن عبدالوهاب اشاره کرده وی در این بخش به نظرات  سلیمان بن عبد الوهاب برادر  محمدبن عبدالوهاب  در مخالفت او اشاره کرده است .

میتوان بخش بعدی مطالب کتاب را تحت عنوان اعتقادات محمدبن عبد الوهاب گردآوری نمود چراکه مباحثی چون تکفیر مسلمانان و اعتقاد او در توحید ومعیارهای او آورده شده است که نویسنده نیز در این بخش به معیارهای باز شناخت شرک و توحید وهابیت پاسخ کارشناسانه از کتاب وسنت داده است  . بعد از آن به گستره موارد تکفیرمسلمانان توسط  محمد بن عبدالوهاب  اشاره گردیده است .    

 ودر پایان کتاب به بیش از ده  دیدگاه از علمای اهل سنت درباره محمد بن عبد الوهاب آورده شده است.

 

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  رقعی
ناشر :  نشر مشعر( تهران، خیابان آزادی – چهار راه رودکی- سازمان حج و)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  بهار 1390
تعداد جلد2 :  1
نویسنده :  علی اصغر رضوانیاستاد مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم و نویسنده کت
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن