تاریخ ثبت  1392/08/09
تعداد بازدید  760

کتاب دشمنی با اهل بیت علیهم السلام توسط علی اصغر رضوانی به رشته تحریر درآمده است.

یکی از کسانی که در طول چندین قرن، مورد توجه خاص وهابیان قرار گرفته ابن تیمیه است؛ او کسی است که افکار وهابیان از او سرچشمه می‌گیرد، وهابیان برای او کنگره‌های علمی گرفته و کتاب‌هایی در مدح، منزلت و شخصیت علمی‌اش تأ‌لیف کرده‌اند، و در حقیقت او را مؤسس مذهب خود می‌دانند؛ اگرچه آنان در ظاهر این مطالب را اظهار نکرده و خود را سلفی می‌نامند. کتاب دشمنی با اهل بیت علیهم السلام از سلسله کتاب‌های مباحث وهابیت شناسی است که دیدگاه تقی‌الدین احمد بن عبد الحلیم معروف به «ابن تیمیه» را درباره اهل بیت علیه السلام بررسی می‌کند.

این نوشتار به شرح حال این تیمیه، برخی از فتاوا و آرای ابن تیمیه، تناقضات ابن تیمیه، نقد دیدگاه سلفیان درباره مقام علمی ابن تیمیه، دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت علیهم‌السلام، دفاع ابن تیمیه از مخالفان اهل بیت علیهم‌السلام و اعتراف بزرگان اهل سنت به ناصبی بودن وی می‌پردازد.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  وزیری
ناشر :  نشر مشعر(427)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  1390 ش
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن