تاریخ ثبت  1392/10/04
تعداد بازدید  573

کتاب إبن تیمیة لیس سلفیاً، توسط منصور محمد محمد عویس به رشته تحریر در آمده است.

ابن تیمیه رهبر فکری وهابییون محسوب می شود. عده ای از باحثون در امر و شأن او اختلاف نظر و تفرقه دارند. در نظر بعضی از آنان از او به نیکی یاد گردیده و از او با صفات نیک تجلیل شده است. و عده ای نیز او را ضال و مضل دانسته و او را مبتدع و منحرف یاد کرده اند. و هریک از دو طرف به شدت بر علیه یکدیگر موضع خصمانه گرفته و خطا و اشتباه طرف مقابلشان را اعلام می دارند. نویسنده اثر حاضر درصدد است نظریات ابن تیمیه در عقائد و ذات آیات و احادیث صفات را بیان دارد و حکم این که ابن تیمیه سلفی نبوده و همچنین در تاریخ ثبت شده که او داخل در دین نبوده است. 

این کتاب شامل مقدمه، سه باب، فصول و خاتمه ای می باشد. در باب اول به بیان کردن مذهب سلف پرداخته است و برخی فصول آن از این قرارند: تصویری از مذهب سلف از منظر غیر ابن تیمیه، تصویری از مذهب سلف از منظر ابن تیمیه، و ... باب دوم به عقیده تجسیم ابن تیمیه می پردازد. برخی از فصول آن عبارتند از: ابن تیمیه اسناد به مکان و جهت برای خدا کرده است. رد بر این نظر ابن تیمیه، ابن تیمیه قائل به سخنوری خدا به صوت و حرف است. رد بر این نظر ابن تیمیه، در باب سوم دیدگاه ابن تیمیه از عصمت انبیاء ذکر شده است.

مؤلف پس از بررسی در رابطه با ابن تیمیه و نظرات موافق و مخالف با او به نقد و رد عقائد و نظریات او پرداخته و به این نتیجه رسیده است که ابن تیمیه سلفی نبوده است.  

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  وزیری
ناشر :  دار النهضة العربیة(975)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  قاهره
زبان کتاب :  1
نوبت چاپ :  1970
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن