تعداد صفحات :  371
تعداد جلد :  1
ناشر :  مشعر
سال انتشار :  1390
محل انتشار :  تهران
نویسنده :  یحیی عبدالحسین الدوخی
استاد الدوخی از منقدان بزرگ وهابیت است، که آثار متعددی در این زمینه دارد، این اثر نیز یکی از چندین اثر ایشان در این زمینه می باشد که به مساله ی نقد منهج ابن تیمیه در مساله ی توحید پرداخته و اثبات می کند که چنین منهجی کاملا ابداعی بوده و هیچ پیشینه ای در تاریخ ندارد. مهمترین ابوابی که در این کتاب مطرح شده بدین قرار می باشد: بیان اقسام توحید در نظر ابن تیمیه که در این باب ابتدا به اقسام سه گانه ی توحید از نگاه ابن تیمیه پرداخته و سپس به مواردی از این تقسیم بندی اشاره می کند که مختص ابن تیمه بوده و هیچ کس از مسلمانان قبل از ایشان چنین تقسیمی ارائه نداده است، باب دیگر در باب شبهات ابن تیمیه در مساله ی انکار مجاز و تاویل می باشد که این دیدگاه نیز بر اساس اعتقادات قاطبه ی اهل سنت، به نقد کشیده شده و ابطال آن اثبات می گردد، مبحث بعد در باب دفاع از شیعیان در باب تهمت ناروایی که ابن تیمیه به ایشان در خصوص اعتقاد شیعه به تجسیم، زده است می باشد. و آخرین مبحثی که در این کتاب ذکر می گردد درباره ی ارائه ی تبیینی جامع و کامل در خصوص معنای عبادت و مصادیق آن، از نگاه شیعه می باشد که بر اساس منابع معتبر شیعه این تعریف ارائه می گردد تا شبهاتی که در این زمینه علیه شیعه ارائه شده بدین سبب، دفع گردد. و شیعیان از تهمتهایی مثل اعتقاد به تجسیم و... مبرا گردند.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن