تعداد صفحات :  506
تعداد جلد :  1
ناشر :  شرکه دار المشاریع للطباعه و النشر و التوزیع
سال انتشار :  1428
نوبت چاپ :  هفتم
نویسنده :  عبدالله الهرری
مؤلف این کتاب عبدالله الهرری است او کتاب خود را در بیان گمراهی های ابن تیمیه نگاشته است،کتاب او مشتمل بر چند فصل است در ابتدا به معرفی ابن تیمیه و دیدگاه علمای اسلام در مورد گمراهی او می پردازد در فصل بعدی به معرفی ابن قیم و گمراهی های ان پرداخته است سپس دیدگاه علمای اسلام و معاصرین ان را بیان کرده است در فصل بعدی به معرفی محمد بن عبدالوهاب و گمراهی های او پرداخته سپس نظر علمای اسلام را در مورد گمراهی ان بیان کرده است.در فصل بعدی به جایگاه علمی تقی الدین سبکی پرداخته و تلاش های ان در در رد بدع ابن تیمیه و شاگردانش متذکر شده است. مؤلف در آخر به اقوال شاذ و گمراه ابن تیمیه پرداخته و تحت عنوان المقاله به 17 مورد اشاره نموده است و به تفصیل پاسخ داده است
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن