تاریخ ثبت  1395/12/23
تعداد بازدید  550
تعداد صفحات :  102
تعداد جلد :  1
ناشر :  شرکه دار المشاریع للطباعه و النشر و التوزیع
سال انتشار :  2005
محل انتشار :  بیروت
نوبت چاپ :  چاپ دوم
نویسنده :  قسم الابحاث و الدرسات الاسلامیة فی جمعیه المشاریع الخیریه الاسلامیة
این کتاب در پاسخ به شبهات ابن تیمیه در مورد زیارت قبر پیامبر (ص) نگاشته شده است، که مشتمل بر هشت باب است که باب اول آن، حاوی ادله ی روایی(ده حدیث) بر اثبات مشروعیت زیارت پیامبر خاتم(ص) است. فصل دوم آن در بردارنده ی فضائل زیارت اگرچه لفظ زیارت در آن نیامده است می باشد. در فصل سوم مؤلف به احادیثی تمسک می کند که صراحتا ما را به سفر به زیارت پیامبر تشویق کرده است اشاره می کند. و در فصل چهارم نصوص علما بر استحباب زیارت قبر پیامبر (ص) را مطرح می کند. فصل پنجم در بیان سفر به زیارت قبر پیامبر(ص) است مؤلف چنین سفری را مایه تقرب به خدا و معتقد است که ادله ان در قران و سنت موجود و مورد تاید اجماع علماست. فصل ششم مشتمل برشبهات وپاسخ انها است. و در فصل هفتم به دیدگاه علمایی که ابن تیمیه را ذم و قدح کردند -بخاطر ادعای عدم جواز زیارت قبر پیامبر(ص)- می پردازد. و در نهایت فصل هشتم به نقل اسناد احادیث صحیح در مورد جواز زیارت قبر پیامبر(ص) با توجه به دیدگاه ابن حجر می پردازد.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن