طبق صریح برخی از نصوص وارده، حضرت زهرا (سلام الله علیها) یکی از 4 زن برتر عالم بحساب می آید. با استناد به این نصوص می توان برتری آنحضرت بر تمامی بانوان مسلمان را نیز نتیجه گیری کرد. از همین رو عده ای از علمای فریقین در آثار خود به برتری حضرت زهرا (سلام الله علیها) بر جناب عایشه اذعان کرده اند. احمد بن محمد بن صدیق غماری[1] از علمای سنی مذهب مراکشی، از جمله همین افراد می باشد که در یکی از آثارش چنین آمده است:

«اما تفضیل عائشه علی فاطمه(سلام الله علیها) فمصدره النصب المجرد، و لو قیل لفاجر منهم ایها افضل و اعز عندک ابنتک الوحیده العزیزه علیک او زوجتک؟ لما توقف فی تفضیل ابنته قبحهم الله.»[2] 

ریشه افضل دانستن عایشه بر حضرت زهرا (سلام الله علیها)، مجرد ناصبی گری است. اگر از یکی از این افراد ناصبی که عایشه را افضل از حضرت زهرا(سلام الله علیها) می دانند، بپرسی: تو دخترت را که تنها و عزیز است را بیشتر دوست داری یا زنت را؟ پاسخ خواهد داد که دخترش را بیشتر دوست دارد.

 

[1] . برای مطالعه بیشتر آراء و تفکرات احمد بن صدیق غماری به آدرس{https://www.alwahabiyah.com/fa/Mostabserview/15506} مراجعه شود.

[2] . غماری، احمد، الجواب المفید للسائل المستفید، ص102، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1423 ه ق.

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن