تاریخ ثبت  1395/04/02
تعداد بازدید  592
اين سایت به نقد سیاستهای آل سعود و بررسی تاریخ و اندیشه وهابیت می پردازد
مسیر :  https://www.alhejaz.org/