تاریخ ثبت  1395/05/24
تعداد بازدید  566
اين سايت به زبان اردو در نقد وهابيت مي باشد
مسیر :  http://wahabiyat.com/