ابن تیمیه از علمای اهل سنت می باشد که به خاطر انحرافات فکری و عقیدتی نظریاتی مطرح نمود که با اصول اسلام و سنت نبوی(ص) در تضاد بود، این نظریات در زمان خود ابن تیمیه مورد نقد علمای اسلام قرار گرفت و علمای اهل سنت او را به سبب کج فهمی ها محکوم به زندان نمود و در زندان از دنیا رفت. او کسی است که در طول چندین قرن مورد توجه خاص وهابیان قرار گرفته و آنها برای او ارزش فراوانی قائلند و در بزرگداشت او کنگره های علمی گرفته و در مدحش کتابهایی تالیف نموده اند، زیرا که افکار وهابیون از او سرچشمه می گیرد و در حقیقت او موسس فرقه وهابیت می باشد. او انحرافات زیادی دارد و دین بدعت هائئ ایجاد کرده ، لز جمله انحرافات ابن تیمیه انکار آیاتی است که در شان حضرت علی(ع) نازل شده که این شان نزول ها را صحابه و تابعین از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده اند.و علمای اهل سنت و شیعه در کتب تفسیری و حدیثی نقل کرده و به صحت آنها اعتراف نموده اند؛ اما ابن تیمیه بدون هیچ دلیل و سندی شان نزول این آیات را دروغ می پندارند. او یک فرد متعصب و متحجر می باشد که نسبت به امیرالمومنین (ع) بغض و کینه دارد و با تمام توان فضائل و مقامات حضرت علی(ع) در قرآن را تکذیب می نماید و در مواردی که قادر به تکذیب شأن نزول ها نمی باشد، آن را به دیگران تعمیم داده و یا می گوید این مورد جزء مناقب و فضائل نمی باشد. در این تحقیق آیاتی که بر امامت ، عصمت ، علم، و فضائل امیرالمومنین(ع) نازل شده ، مانند آیات ولایت، تبلیغ، اکمال دین، مباهله، انذار ، تطهیر، صادقین، ابتلاء ، علم الکتاب، سابقون، لیله المبیت، صدیقون، صالح المومنین، سقایه الحاج، صلوات، و ... مورد بررسی قرار گرفته است، و با طرح دیدگاه های ابن تیمیه و نقد بررسی آن از طریق نقل شأن نزول آیات از منابع مهم اهل سنت و شیعه و صحه آنها بر این روایات، بی اساس بودن ادعاهای ابن تیمیه روشن می گردد.
نويسنده :  عبدالرزاق علیدوست
نام دانشگاه :  مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
استاد راهنما :  حضرت حجت الاسلام محمد رضا ضمیری
استاد مشاور :  حجت الاسلام مهدی فرمانیان
تاریخ دفاع :  1389
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن