وهابیت ریشه در افکار و عقاید ابن تیمیه دارد و در حقیقت می‌توان فرقه وهابیت را تجدید حیات اعتقادات ابن تیمیه دانست. کتاب منهاج السنه النبویه فی الرد علی الشیعه والقدریه یکی از آثار به جای مانده از وی است که به صورت ردیه بر کتاب منهاج الکرامه فی معرفه الامامه علامه حلی نوشته شده است ابن تیمیه در این کتاب هجمه‌های گوناگون فلسفی، کلامی، فقهی، تفسیری، عقایدی و مانند آن را علیه تشیع ارائه نموده است. در این میان تحلیل‌های تاریخی، بخش در خور توجهی از کتاب را تشکیل می‌دهند اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند. برخی از دستاوردهای این تحقیق عبارتند از: استخراج دویست و پنجاه گزارش تاریخی که حاصل مطالعه و فیش برداری بیش از چهار هزار و پانصد صفحه از کتاب هشت جلدی منهاج السنه است. پاسخ گویی به برخی شبهه‌های تاریخی مطرح شده از سوی ابن تیمیه، به عنوان نمونه: اجبار مردم بر عدم بیعت با امیرالمومنین(ع) و ضرب و شتم آنان برای بیعت با ابوبکر، بررسی پیشنه و شخصیت کارگزاران خائن به امیرالمومنین و علت یابی خیانت آنان با تکیه بر منابع اهل سنت، اثبات این مطالب که معاویه آغازگر جنگ علیه امیرالمومنین علی(ع) بوده است. افزون بر این، در این پایان‌نامه، برخی از ادعاهای ابن تیمیه با تکیه بر منابع اهل‌سنت رد شده است که به عنوان نمونه می‌توان به این موارد اشاره نمود: مفضول بودن امیرالمومنین علی(ع) عدم فرماندهی ایشان در سریه‌های عصر نبوی، عدم اسارت خاندان اباعبدالله الحسین(ع) و مصائب وارده بر ایشان، ارتداد تمام قبایل بنی حنیفه و مشروعیت حروب رده به دلایل گوناگون از جمله صاحب فرزند شدن امیرالمومنین از مادر محمد حنفیه که از اسرای همین جنگها شود همچنین یافتن، استخراج، ابداع و نگارش روش تاریخ‌نگاری در دو قالب کلی شکلی و محتوایی را می‌توان از دیگر دستاوردهای تحقیق حاضر دانست، چرا که تاکنون هیچ معیار یا روش شناخته شده‌ای برای تحقیق پیرامون شناخت روش تاریخ‌نگاری که مورد توافق همه محافل علمی باشد، ارائه نشده است.
نويسنده :  علی حسین پور
نام دانشگاه :  .....
استاد راهنما :  ......
تاریخ دفاع :  1388
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن